Vybrané referenční stavby:

Název akce: REKONSTRUKCE ROZVODŮ VČ. ROZVODEN V AREÁLU FIRMY UNICON V TŘEBÍČI
Rok: 2011-2012
Investor: UNICON, s.r.o.
Silnoproud: napájecí rozvody, areálové rozvody
Finanční objem: 950 tis.Kč