Vybrané referenční stavby:

Název akce: ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč
Rok: 2011-2012
Investor: Kraj Vysočina
Silnoproud: napájecí rozvody, osvětlení, hromosvod, uzemnění, veřejné osvětlení, přípojky NN, areálové rozvody, záložní napájení
Slaboproud: datové a telefonní rozvody, signalizační zařízení
Finanční objem: 800 tis.Kč

Realizace elektroinstalaci v rámci akce: : „ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč". Novostavba, která slouží jako výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina v Třebíči v areálu nemocnice.