Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA AUTOSALONU PEUGEOT
Rok: 2011
Investor: ŠUDOMA s.r.o.
Silnoproud: napájecí rozvody, osvětlení, hromosvod, uzemnění
Slaboproud: el.zabezpečovací signalizace, datové a telefonní rozvody

Novostavba přístavby autosalonu.