Vybrané referenční stavby:

Název akce: REKONSTRUKCE DOMU č.p.133 JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU
Rok: 2011
Investor: ING.ARCH.MICHAL ZLATUŠKA
Silnoproud: napájecí rozvody, osvětlení, hromosvod, uzemnění, přípojky NN
Slaboproud: domácí telefon, televizní rozvody

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace a slaboproudu.