Společnost ELMI SYSTEM, s.r.o. provádí kompletní služby v oblasti realizace elektromontážních prací od zhotovení projektu, zpracování variantních technických řešení přes realizaci díla až po zabezpečení servisu vlastními zaměstnanci. Zaměstnanci pravidelně absolvují školení k zajištění informací o nových trendech ve svém oboru a pro seznámení s novelizací platných norem a nařízení.

Společnost vlastní veškerá potřebná oprávnění a certifikáty, potřebné k projekci, montážím, revizím a opravám elektrických zařízení do 1000V a do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Realizace nových rozvodů silnoproudu:

 • osvětlení výrobních i nevýrobních prostor včetně provedení výpočtů osvětlení dle ČSN
 • veřejné osvětlení
 • zásuvkové napájecí rozvody
 • rozvody pro zdravotnictví
 • přípojky NN
 • dodávka a montáž vzdušných venkovních vedení NN
 • dodávka a montáž zemních kabelových vedení NN
 • areálové rozvody
 • rozvodny
 • připojení výrobních zařízení v provozovnách, montáže výrobních linek a technologických celků
 • záložní zdroje, řešení záložního napájení

Rekonstrukce silnoproudých elektroinstalací:

 • Rekonstrukce stoupaček,
 • hlavního domovního vedení,
 • společných prostor domů
 • rozdělení spínání osvětlení,
 • výměna schodišťových automatů,
 • pohybová čidla na spínání osvětlení v panelových domech,
 • rekonstrukce elektroinstalací v obytných budovách,
 • rekonstrukce elektroinstalací v průmyslových provozovnách a komerčních budovách,
 • výměny přípojek NN

Provádíme dodávky a montáže zejména těchto slaboproudých systémů:

 • systémy elektrické požární signalizace
 • elektrická zabezpečovací signalizace
 • kamerové systémy
 • datové a telefonní rozvody
 • evakuační rozhlas, místní rozhlas
 • docházkové a přístupové systémy
 • domácí telefony, videotelefony
 • televizní rozvody, společná televizní anténa
 • systémy signalizační zařízení sestra/pacient (zdravotnictví)
 • přepážkové systémy

Revize elektrických zařízení

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena a po dobu svého provozu podrobována pravidelným kontrolám, zkouškám a revizím. Společnost ELMI SYSTEM, s.r.o. provádí výchozí a pravidelné revize dle platných norem a nařízení.

Revizní činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného oprávnění Technické inspekce České republiky. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný a bezporuchový provoz elektrického zařízení. Ke každé revizi se vystaví revizní zpráva, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu.

Servis

Provádíme záruční i pozáruční servis elektrických strojů a zařízení a slaboproudých systémů. V případě požadavku investora nabízíme možnost uzavření servisní smlouvy s garantovanou dobou servisního zásahu.