Provádíme nové instalace, rekonstrukce, opravy a údržbu elektrických silnoproudých a slaboproudých zařízení včetně revizí a projekce.

Společnost ELMI SYSTEM, s.r.o. využívá při své činnosti odborných znalostí proškolených a zkušených zaměstnanců. V prvotním návrhu nabízíme konzultaci, zpracování návrhů, koordinaci s ostatními řemesly. Poskytujeme veškeré technické informace a poradenství, mající vliv na úspěšné a kvalitní provedení díla. Působíme po celé ČR.

Stavby jsou realizovány v maximální kvalitě dle obecně platných právních předpisů, norem a zvláštních technických podmínek. Přebíráme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů BOZP a za zachování pořádku na staveništi. Dodávka je doložena příslušnými atesty, protokoly a ověřeními kvality, jakosti, zkouškami potřebnými ke kolaudačním řízením.

 • Projekce, konzultace, odborná pomoc při návrhu
 • Dodávky a montáže elektrických strojů a zařízení v sítích NN
 • Dodávky a montáže elektrických strojů a zařízení v sítích NN v prostorách s nebezpečím výbuchu
 • Dodávky a montáže slaboproudých zařízení
 • Revize elektrických zařízení dle příslušných norem a předpisů
 • Servis, možnost uzavření servisní smlouvy s garantovanou dobou servisního zásahu
 • průmyslové objekty
 • obce a města
 • občanská výstavba
 • zdravotnictví
 • obchodní společnosti
 • administrativní budovy
 • sociální objekty
 • školy, vzdělávací zařízení
 • historické objekty
 • armáda, policie, hasiči
 • hotely, reastaurační zařízení

...a další