Oprávnění Technická inspekce České republiky

Oprávnění TIČR k činnosti montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení vč.zařízení s nebezpečím výbuchu.

Oprávnění ministerstvo obrany

Oprávnění ministerstva obrany k provádění montáží, opravám, revizím a zkouškám určených elektrických zařízení dodavatelským způsobem.

Osvědčení o autorizaci

Osvědčení, vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru "technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení".