Firma ELMI SYSTEM, s.r.o. byla založena roku 2011 jako společnost zabývající se projekcí, montáží a servisem elektrických a telekomunikačních zařízení.

K hlavním oborům činnosti patří komplexní služby v oblasti slaboproudých a silnoproudých systémů, což zahrnuje veškeré silnoproudé instalace, veřejné osvětlení, montáže elektronické zabezpečovací signalizace, elektronické požární signalizace, kamerových systémů, domácích telefonů, zdravotnické komunikační techniky, počítačových sítí, ozvučení a telekomunikační techniky. Všechny tyto činnosti společnost zajišťuje od projektování, přes realizaci až po servis.

Firma ELMI SYSTEM, s.r.o. je schopna kompletně vypracovat projekt a poté realizovat rekonstrukce nebo výstavbu občanských, podnikatelských, administrativních a průmyslových staveb.

Název:

ELMI SYSTEM, s.r.o.

Vedení společnosti: 

Martin Špaček - jednatel

 

Petr Vyhnálek - jednatel

Adresa hlavního sídla firmy:

Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

Cílem firemní strategie společnosti ELMI SYSTEM, s.r.o. je udržet a dále rozvíjet její pozici na trhu v oblasti dodávek komplexních elektromontážních činností. Orientujeme se jak na koncové zákazníky, tak i na obchodní spolupráci s investory.

Zásadně je dbáno na:

  • vysokou spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb,
  • důsledné dodržování sjednaných termínů,
  • péči o zákazníka před, v průběhu a po skončení realizace zakázky,
  • systematické řízení bezpečnosti informací vlastních i svěřených zákazníky s cílem eliminovat či snížit rizika související s možným narušením důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti informací a dat,
  • poskytování kvalitních řešení a služeb, které přinesou zákazníkům další přidanou hodnotu,
  • minimalizovat vliv naší činnosti na životní prostředí.

Stavby jsou realizovány v maximální kvalitě dle obecně platných právních předpisů, norem a zvláštních technických podmínek. Přebíráme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů BOZP a za zachování pořádku na staveništi. Dodávka je doložena příslušnými atesty, protokoly a ověřeními kvality, jakosti, zkouškami potřebnými ke kolaudačním řízením.

Společnost ELMI SYSTEM, s.r.o. provádí kompletní služby v oblasti realizace elektromontážních prací od zhotovení projektu, zpracování variantních technických řešení přes realizaci díla až po zabezpečení servisu vlastními zaměstnanci. Zaměstnanci pravidelně absolvují školení k zajištění informací o nových trendech ve svém oboru a pro seznámení s novelizací platných norem a nařízení.

Firma disponuje moderním a kvalitním technickým vybavením potřebným k realizaci elektromontážních prací.