Vybrané referenční stavby:

Název akce: ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč
Rok: 2011-2012
Investor: Kraj Vysočina
Silnoproud: napájecí rozvody, osvětlení, hromosvod, uzemnění, veřejné osvětlení, přípojky NN, areálové rozvody, záložní napájení
Slaboproud: datové a telefonní rozvody, signalizační zařízení
Finanční objem: 800 tis.Kč

Realizace elektroinstalaci v rámci akce: : „ZZS kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Třebíč". Novostavba, která slouží jako výjezdové stanoviště ZZS Kraje Vysočina v Třebíči v areálu nemocnice.

Název akce: REKONSTRUKCE ROZVODŮ VČ. ROZVODEN V AREÁLU FIRMY UNICON V TŘEBÍČI
Rok: 2011-2012
Investor: UNICON, s.r.o.
Silnoproud: napájecí rozvody, areálové rozvody
Finanční objem: 950 tis.Kč
Název akce: Servis a pravidelné kontroly slaboproudých zařízení
Rok: 2011-2012
Investor: Ministerstvo obrany
Silnoproud: napájecí rozvody, areálové rozvody
Slaboproud: el.požární signalizace, el.zabezpečovací signalizace, kamerový systém, domácí telefon

Zajištění bezporuchového chodu slaboproudých zařízení ve VÚ.